..domu dzintargraudi..

Šeit jūs atradīsiet dažādu laikmetu, dažādu cilvēku un domātāju atziņas, kuras man personīgi ir šķitušas tā vērtas, lai darītu tās publiski pieejamas plašākai sabiedrībai. Lai noder! 

P.S. Šī sadaļa lēnā garā, laika gaitā palēnām tiek papildināta ar aizvien jaunām un savu aktualitāti nezaudējošām atziņām! Iegriezieties atkal! Lai svētīgi!