2018. gadā izlasītās grāmatas...

 Nr.p.k.

 Autors

 Nosaukums

 Lappušu 

skaits

 Izdevējs

 Izdošanas gads

 1.Vilfrīds Herle  Kristus uzdevumā. Bībeles argumenti par labu sieviešu ordinācijai  159Valda Lutiņa  2017
 2. James Martin, SJBuilding a Bridge  150 HarperCollinsPublishers 2017
 3. Mark MansonThe Subtle Art of Not Giving a F*ck  212 HarperOne 2016
 4. Arkādijs Pancs,
Gaļina Panca-Zaiceva
Sarunas par mīlestību  159 Zvaigzne ABC 2018
 5. Bīds Grifits Jauns skatījums uz realitāti. Rietumu zinātne, Austrumu misticisms un kristīgā ticība 287Zvaigzne ABC  2017
 6. Reinhards KērnersDzīvot Debesu valstībā. Kristietības būtība, evaņģēliskie padomi  171 Dzīvības Straumes 2018
      

© 2013-2018 Didzis Kukainis. Visas tiesības aizsargātas.

 .