2018. gadā izlasītās grāmatas...

 Nr.p.k.

 Autors

 Nosaukums

 Lappušu 

skaits

 Izdevējs

 1.Vilfrīds Herle  Kristus uzdevumā. Bībeles argumenti par labu sieviešu ordinācijai  159Valda Lutiņa 
 2. James Martin, SJBuilding a Bridge  150 HarperCollinsPublishers
 3. Mark MansonThe Subtle Art of Not Giving a F*ck  212 HarperOne
 4. Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-ZaicevaSarunas par mīlestību  159 Zvaigzne ABC
 5. Bīds Grifits Jauns skatījums uz realitāti. Rietumu zinātne, Austrumu misticisms un kristīgā ticība 287Zvaigzne ABC 
 6. Reinhards KērnersDzīvot Debesu valstībā. Kristietības būtība, evaņģēliskie padomi  171 Dzīvības Straumes
 7. Pāvests FrancisksPazemības ceļš  114 KALA Raksti
 8. Ignācijs LojolaGarīgie vingrinājumi
214LU Akadēmiskais apgāds
 9. Pāvests FrancisksAmoris Laetitia. Mīlestības līksme  211 KALA Raksti
 10. Daniels SīgelsPrāts. Cilvēka būtības meklējumos  373 Jumava
 11. Autoru kolektīvsAtlas of Anatomy (Latin Nomenclature), 3rd Edition  737Thieme-Verlag 
 12. Brandan RobertsonTrue Inclusion  127 Chalice Press
 13. Ričards Rors un Maiks MorelsDievišķā deja. Trīsvienība un mūsu pārveide  264 Zvaigzne ABC
 14. Dāgs Einsteins EnnšēNemirstības vēsture  272u.c. 
 15. Ketlīna Daulinga SingaUz nāves sliekšņa (The Grace in Dying)  432Zvaigzne ABC 
 16. Daidzujs MakfilamijsBudisms būtībā. Intuitīvs ievads (Buddhism From Within)  128 Zvaigzne ABC
 17. Sadhguru Iekšējā inženierija. Jogas skolotāja mācība par prieku (Inner Engineering) 240Zvaigzne ABC 

© 2013-2020 Didzis Kukainis. Visas tiesības aizsargātas.

 .