Esiet sveicināti! 

Vēlos jūs nedaudz iepazīstināt ar sevi, savu nodarbošanos un brīvā laika hobijiem.

Mani sauc Didzis Kukainis, šobrīd esmu 32 gadus vecs un nu jau vairāk nekā deviņus gadus manas dzīves un darba gaitas norit galvaspilsētā Rīgā. Esmu dzimis Valmierā, skaistākos skolas gadus dzīvoju un pavadīju Mazsalacā, pēc vidusskolas absolvēšanas vienu studiju gadu pavadīju Norvēģijā, kur padziļināti iepazinu norvēģu valodu un kultūru. Atgriežoties Latvijā, studēju ārstniecību un neatliekamās palīdzības medicīnu, kā arī uzsāku savas darba gaitas veselības aprūpes jomā, kādu laiku strādājot Rīgas “ātrajā palīdzībā”.

Tālākās dzīves gaitas mani aizveda uz vienu no skaistākajām Vidzemes pērlēm – Cēsīm. Cēsīs iepazinu pavisam jaunu profesionālo jomu – strādāju VAS “Latvijas Pasts” gan par klientu apkalpošanas operatoru, gan reģionālā eksprespasta vadītāju, gan arī pasta nodaļas vadītāju. Tomēr sirds aicinājums mudināja mani atgriezties medicīnas jomā. Pēc Cēsīm pārcēlos atpakaļ uz Rīgu, kur uzsāku darba gaitas farmācijā, vispirms strādājot aptiekā par farmaceita palīgu, pēcāk un vairāk nekā sešus gadus esmu strādājis Baltijā vadošajā zāļu ražotājā, uzņēmumā AS “Grindeks” - Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā par reaktora operatoru dažādos ražošanas iecirkņos. Kādu brīdi esmu bijis arī viens no šī uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciālistiem. Kopš 2016. gada 16. maija esmu mainījis savu darbu un esmu kļuvis par VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" klientu apkalpošanas speciālistu Neatliekamās medicīnas centrā jeb, tautas valodā runājot, akūtajā uzņemšanā. Kopš 2017. gada 1. maija esmu tikai un vienīgi blogeris, mācītājs un pastorālais padomdevējs, garīgais līdzgaitnieks.

Tieši tādēļ, ka mani saista veselības aprūpe, esmu iesaistījies arī Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) sociālajā darbā, darbojoties LSK biroja “Aprūpe mājās” aprūpētāju apmācību vadīšanā un brīvprātīgajā darbā. Aprūpētājiem esmu vadījis apmācības par brūču aprūpi, pirmo palīdzību, pacientu (klientu) stāvokļa novērtēšanu u.c. jautājumiem. Uzskatu, ka ārkārtīgi svarīgi ir nezaudēt profesionalitāti sevi interesējošajā jomā, tādēļ par savu moto esmu izvirzījis “docendo discimus” – mācot mācāmies!

Vadoties no šī moto, neesmu aizmirsis arī savu interesi par norvēģu valodu un kultūru. Lai uzturētu savu kompetenci, vadu privātstundas un iepazīstinu ikvienu interesentu ar Norvēģiju, norvēģu valodu un kultūru. Lai vēl vairāk norvēģisko ienestu Latvijas sabiedrībā un ieinteresētu apgūt norvēģu valodu, esmu sarakstījis mācību materiālu “Norvēģu valoda. Īsais mācību kurss”, kurš ir nodots izdošanai apgādā “Zvaigzne ABC”. Tikai iznākšanas brīdis pagaidām ir mistiski nezināms... ;)

Kad esmu jūs iepazīstinājis ar savām profesionālajām interesēm un gaitām, pievērsīsimies manām brīvā laika aktivitātēm un hobijiem. Mana galvenā brīvā laika aizraušanās ir grāmatas, lasīšana un blogošana par tām. Attiecībā uz grāmatām, mans moto ir: "Libri amici, libri magistri" - grāmatas - draugi, grāmatas - skolotāji. Mani saista filosofiska, teoloģiska, psiholoģiska un ezotēriska literatūra, kaut gan šad un tad iepazīstu arī kādu patiesi aizraujošu un saistošu daiļliteratūras pērli.

Vēl viena mana brīvā laika aktivitāte ir kristīgā meditācija. Iepazīstu gan senos mistiķus, gan arī mūsdienu garīgos skolotājos, lasu to sarakstītos darbus un cenšos pēc tiem vadīties savā ceļā uz sastapšanos ar Radītāju un Jēzu Kristu. No šī aspekta izriet arī mana interese par teoloģiju un reliģiskajiem jautājumiem. Ņemot vērā šo, 2014. gadā uzsāku studijas prestižajā Laterāna Pontifikālajā Universitātē, Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, kur šobrīd apgūstu bakalaura programmu reliģijā un teoloģijā. Pēc vidusskolas absolvēšanas teoloģija bija mans otrs vēlamais studiju virziens līdz ar medicīnu, tomēr pirms desmit gadiem uzvaru guva medicīna. Šobrīd “atdodu parādu” sev un, atsaucoties Dieva aicinājumam, kuru sadzirdēju savā sirdī, esmu nodevies teoloģijas studijām. Aktualitāte kopš 20.12.2015. - mani "palūdza aiziet" no Pontifikālās Laterāna Universitātes Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (LPU RARZI)  par katoliskajai doktrīnai neatbilstošiem uzskatiem un rīcību, atbalstot LGBT+ kopienu un tās kristiešus, arī par publiska atbalsta paušanu sieviešu ordinēšanai, kā arī esot ordinētam un iesvētītam nekonfesionālam un LGBT+ draudzīgam mācītājam.

Šeit, sadaļā par manu interesi un darbošanos saistībā ar teoloģiju un kristīgiem jautājumiem, jāpiebilst, ka kopš 2010. gada 5. aprīļa esmu arī ordinēts garīdznieks, tiesa gan, nepiederošs nevienai konkrētai konfesijai, draudzei vai baznīcai, tādējādi esmu nekonfesionālais mācītājs. Esmu formāli ordinēts ULC - Universal Life Church (ASV). Un 2015. gada jūnijā manu ordināciju atzina arī Reconciling Ministries Network (RMN) un es tiku iekļauts LGBT kopienai draudzīgo (LGBT-friendly) garīdznieku sarakstā. Pamatojoties uz šo, mani šad un tad var manīt valkājam garīdznieka amata zīmi - kolārkreklu, kā arī amata krustu. 

Detalizētāks izklāsts par to, kā es kļuvu par mācītāju, lasāms šajā bloga ierakstā...

Novēlu Jums patīkami pavadītu laiku!

Mans garīgais tēvs, priesteris Džims un es ar viņa dāvāto stolu


DZIMŠANAS DATI

1985. gada 3. februārī Valmierā

IZGLĪTĪBA

2014 - 2015

Pontifikālā Laterāna universitāte, teoloģijas bakalaura studijas

2004 - 2008 

P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža, Ārstniecības, ārsta palīga (feldšera) studiju programma

2003 - 2004

Tūtenas Tautas augstskola (Norvēģija), norvēģu valodas un kultūras studijas

1991 - 2003

Mazsalacas vidusskola, vispārējā vidējā izglītība

DARBA PIEREDZE

04.09.2017. - 

RSU (Rīgas Stradiņa universitāte), Anatomijas un antropoloģijas institūts, Anatomijas muzejs, anatomisko preparātu restaurators

04.09.2017 - 

RSU (Rīgas Stradiņa universitāte) Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Anatomijas laboratorija, laborants

16.05.2016 - 28.04.2017.

P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Neatliekamās medicīnas centrs (NMC), klientu apkalpošanas speciālists

12.05.2014. - 12.05.2016.

AS "Grindeks", Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa, reaktora operators

25.03.2013. - 11.05.2014.

AS "Grindeks", Komunikācijas departaments, sabiedrisko attiecību speciālists

12.08.2009. - 24.03.3013.

AS "Grindeks", Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa, reaktora operators

2008 - 2009

AS "Sentor Farm aptiekas", aptieka "Avots", farmaceita palīgs

2006 - 2008

VAS "Latvijas Pasts", pasta operators, klientu apkalpošanas operators, Cēsu eksprespasta kurjers-pasta nosūtītājs, Cēsu 2. pasta nodaļas priekšnieka p.i. 

2005 - 2006

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija, sanitārs, ārsta palīgs

2005 - 2006

P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža, datorklases administrators

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

2011 - 2013

Latvijas Sarkanais Krusts, birojs "Aprūpe mājās", aprūpētāju apmācību vadītājs, lektors

2000 - 2003

Sarkanā Krusta Mazsalacas Bērnu sociālais centrs, brīvprātīgais jauniešu vadītājs

VALODU PRASMES

Latviešu - dzimtā; angļu - labi; norvēģu - labi; krievu - sarunvaloda

CITAS PRASMES

Brīvi protu strādāt ar datoru Windows vidē, strādāt ar lietojumprogrammām MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī, protu strādāt ar kases un POS sistēmām, grāmatvedības programmu Navision, programmu “Ārsta Birojs”, kā arī visa veida biroja tehniku pieredzējuša lietotāja līmenī.

© 2013-2017 Didzis Kukainis. Visas tiesības aizsargātas.

 .