2018. gadā izlasītās grāmatas...

 Nr.p.k.

 Autors

 Nosaukums

 Lappušu 

skaits

 Izdevējs

 Izdošanas gads

 1.Vilfrīds Herle  Kristus uzdevumā. Bībeles argumenti par labu sieviešu ordinācijai  159Valda Lutiņa  2017
 2. James Martin, SJBuilding a Bridge  150 HarperCollinsPublishers 2017
      
      

© 2013-2018 Didzis Kukainis. Visas tiesības aizsargātas.

 .