2017. gadā izlasītās grāmatas...

 Nr. Autors Nosaukums Lappušu
skaits
 Izdevējs Izdošanas
gads
1. Ričards Rors  Mīlestības ceļš. Asīzes Franciska alternatīvais garīgums270Zvaigzne ABC  2017
 2. Tomass MērtonsSeptiņloku kalns. Ticības autobiogrāfija 
(Apskats - 1. daļa | 2. daļa)
 558Zvaigzne ABC  2017
 3. Nučo Ordine Nelietderīgā lietderīgums 174 Jāņa Rozes apgāds 2017
 4.Richard Rohr,
Mike Morell 
The Divine Dance: The Trinity and Your Transformation
(Apskats - 1. daļa | 2. daļa
 220 Whitaker House 2016
 5. Benedict XVI
(with Peter Seewald)
Last Testament in his own words  257Bloomsbury  2016
 6.Helēna Palmere  Eneagramma mīlestībā un darbā 446Zvaigzne ABC  2017
 7.James Martin, SJ Seven Last Words  134 HarperOne 2016
 8.Viktors Suvorovs Spiegošanas pamati  400 Dienas Grāmata 2017
 9. Brālis Rožē no TezēDievs var vienīgi mīlēt  125KALA Raksti 2016
 10.Brālis Aloīzs no Tezē Tezē šodien 203KALA Raksti 2016
 11. Eriks Šmits,
Džareds Koens
 Jaunais digitālais laikmets 399Zvaigzne ABC  2017
 12.Niks Vujačičs Dzīve bez robežām  284 KALA Raksti 2017
 13.Sadhguru Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā  165 Lietusdārzs 2017
 14. Maikls A. Zingers Pārlaicīgā dvēsele (Apskats | Atziņas | Fragments) 188 Lietusdārzs 2017
 15. Nabīls Kureši Pretrunīgais islāms 189 Lietusdārzs 2017
16. Normens Doidžs, MDSmadzenes nenoveco, tās mainās  492 Jāņa Rozes apgāds 2017
 17. Brandan Robertson Nomad: A spirituality for traveling light 147 Darton, Longman, Todd 2016
 18.Dr.med. M. Skots Peks Ceļš, kuru izvēlēties250  Zvaigzne ABC 2015
 19.Veins V. Daiers Gadsimtu gudrības  276Zvaigzne ABC  2005

© 2013-2017 Didzis Kukainis. Visas tiesības aizsargātas.

 .